Header image

Bastin Bredevoort behaalt vignet Gezonde School

BREDEVOORT - Basisschool ’t Bastion uit Bredevoort heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat ‘t Bastion zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. In Bredevoort is men trots op dit behaalde resultaat!


Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgt ‘t Bastion voor actieve en gezonde leerlingen en heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

 

De school heeft speciale aandacht voor de themacertififcaten ‘Voeding’ en ‘Bewegen’. Onder leiding van een werkgroep, bestaande uit leerkrachten en ouders, is heel actief beleid opgesteld rondom het eten en drinken op school. Hierdoor is een discussie opgestart omtrent het voedsel dat kinderen dagelijks tot zich nemen. “En hier is nog een wereld te winnen”, aldus een van de werkgroepleden. Met de verworvenheden rondom de voeding vanuit het eerste projectjaar, ligt het huidige schooljaar de focus op bewegen. Samen met o.a. de gemeente Aalten wordt ingestoken op het bewegen in de pauze middels het programma van BeweegWijs. Daarnaast is er ook in de klas dagelijks aandacht voor de gezondheid van bewegen.

 

Directeur Hans te Lindert van ‘t Bastion is trots om een Gezonde School te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen ook aan dat bordje zien dat onze school een gezonde school is! Het maakt ons extra trots dat we het vignet hebben ‘verdiend’ met het deelcertificaat ‘voeding’. En da’s een pittige! Binnen de gemeente Aalten zijn we de tweede school met het vignet ‘Gezonde school’ en de eerste school met het certificaat ‘voeding’. Bovenal zijn we er trots op dat we er in slagen om een actieve bijdrage te leveren aan de gezondheid van onze leerlingen!”

 

Gezonde School is een unieke samenwerking tussen diverse landelijke organisaties, waaronder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de GGD, de PO-raad en het NOC*NSF. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.Ander nieuws