Header image

Sloop Hoge Veld Aalten, asbestverwijdering is complexe zaak

AALTEN– Inmiddels staat het verzorgingshuis ’t Hoge Veld Aalten al ruim vier jaar leeg. Langer dan de bedoeling is. Wethouder Ted Kok deed jaren geleden al de uitspraak dat hij met dit pand ‘niet de winter’ in wil gaan. Inmiddels zijn er al drie winters voorbij en de omgeving wordt er niet fraaier op. De omwonenden in de omgeving worden echter goed op de hoogte gehouden van de plannen en men heeft wat tegenslag. Eerst waren het de vleermuizen welke intrek hadden genomen. Dit is een beschermde diersoort en die kun en mag je er niet zomaar uitjagen. Deze dieren zijn inmiddels uit het pand vertrokken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ’t Hoge Veld wordt gesloopt en vervangen wordt door nieuwe woningen, waarin het parkachtig wonen centraal staat. Hierbij heeft men oog voor de groene omgeving en participatie van de wijkbewoners. Het plan wordt ontwikkeld door Trigonium Vastgoed Ontwikkeling (TVO). De manier waarop de gebouwen gesloopt zullen worden, is in grote lijnen al uitgewerkt. In het gebouw zijn echter asbesthoudende materialen verwerkt en de verwijdering moet zeer voorzichtig gebeuren. Er is nauw overleg met specialistische bedrijven om de asbest te verwijderen zonder dat dit risico’s oplevert voor de gezondheid en veiligheid. Dit is complex, waarbij de regelgeving strak gevolgd worden en helaas meer tijd en aandacht vraagt dan vooraf was voorzien. Er wordt intussen hard gewerkt aan de laatste aspecten van de sanering en het saneringsplan, zodat men na de zomervakantie kan beginnen met de contractvorming met het sloopbedrijf. Men is inmiddels bezig met de voorbereiding betreffende aanpassing van de ondergrondse infrastructuur. Electriciteitskabels, gas- en waterleidingen en riolering worden voor een groot deel aangepast en moeten worden verlegd. De voorbereiding van deze werkzaamheden is inmiddels gestart, omdat een deel van het werk voorafgaande aan de sloop van de bestaande bebouwing plaats moet vinden. Met de direct omwonenden is inmiddels gesproken over het schetsontwerp van de Openbare Ruime. Er zijn vragen gesteld, opmerkingen gemaakt en suggesties meegegeven aan het ontwikkelteam en de gemeente Aalten. Extra aandacht vraagt de bomensingel (houtwal) langs de Varsseveldsestraatweg. De gemeente is in overleg met aanwonenden over de overdracht van deze bomensingel. Hierover lopen nog gesprekken. Er is inmiddels een voorlopig ontwerp voor de woningen gereed. De Welstandscommissie heeft de woningen en de ontwerpen ongewijzigd goedgekeurd. Eén van de omwonenden is blij dat er wat staat te gebeuren, maar heeft het idee dat men nog wel twee winters tegen het gebouw aan moet kijken: “de omgeving rond ’t Hoge Veld wordt er helaas niet fraaier op, er is flinke wildgroei. Om de goede wil te tonen  zou men de snoeischaar snel ter hand moeten nemen. Dan toont men de wil dat men wat gaat doen”.

 

Tekst: Leo van der Linde.

Foto: Leo van der Linde.

 


Bekijk hieronder de foto'sAalten, Hoge Veld, 13 juli 2017 008.JPG

Ander nieuws