Header image

Bestemmingsplan buitengebied Berkelland

BERKELLAND - De gemeente wil voor een groot gedeelte van het buitengebied van Berkelland naar één nieuw bestemmingsplan. Zij heeft daarom het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2016” opgesteld. Voor een nieuw bestemmingsplan wordt een lang en zorgvuldig proces doorlopen.

Nieuw bestemmingsplan begint met een voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan is de eerste stap bij het maken van een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan staat waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Zo staat vermeld hoeveel, hoe groot en hoe hoog u mag bouwen en is er in het plan aan iedere locatie een bestemming gegeven, bijvoorbeeld wonen. Iedereen is aan het plan gebonden: niet alleen inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

“Zicht op een actueel en passend bestemmingsplan voor ons buitengebied”

Wethouder Marijke van Haaren over het bestemmingsplan dat nu een volgende fase ingaat: ”We werken al jaren met oude, gedateerde bestemmingsplannen voor ons buitengebied. Er is  nu eindelijk zicht op een bestemmingsplan dat passend en werkbaar is voor de ontwikkelingen die ons buitengebied raken. Ik denk dat er een plan ligt waar zowel rekening wordt gehouden met de mens als met de natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van het gebied.”   

Nieuw bestemmingsplan: een lang en zorgvuldig proces

Voor een nieuw bestemmingsplan wordt een lang en zorgvuldig proces doorlopen. Dat is nodig, omdat dit plan straks bepaalt wat er wel en niet mogelijk is in het buitengebied van Berkelland.

Inloopbijeenkomsten

Bent u benieuwd wat dit voorontwerpbestemmingsplan voor u als bewoner of gebruiker van het buitengebied betekent? Kom dan naar een van de inloopbijeenkomsten op 9, 11, 17, 29 of 31 mei.

De gemeente organiseert vijf inloopbijeenkomsten over het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2016”. Tijdens deze bijeenkomsten kunt u het voorontwerp en het Plan-MER (milieueffectrapport) bekijken en vragen stellen aan de aanwezige medewerkers van de gemeente. De inloopbijeenkomsten zijn van 15.00 uur tot 21.00 uur en vinden plaats op de volgende data en locaties:

  • dinsdag 9 mei: Café-Restaurant-Zalencentrum Baan, Dorpsstraat 6 in Geesteren;
  • donderdag 11 mei: Buitencentrum Kerkemeijer, Ruurloseweg 51 in Borculo;
  • woensdag 17 mei: Café Kerkemeijer, Rekkenseweg 44 in Rekken;
  • maandag 29 mei: Café-Restaurant-Zalencentrum Hassink, G.L. Rutgersweg 41 in Noordijk;
  • woensdag 31 mei: Zalencentrum Dute, Mr. Nelissenstraat 16 in Beltrum.

Bent u het niet eens?

Kunt u zich niet vinden in het voorontwerpbestemmingsplan? Dan kunt u tot en met 13 juni 2017 een inspraakreactie indienen bij de gemeente. We noemen dat de inspraakperiode. Na 13 juni beoordeelt de gemeente alle binnen gekomen reacties. Daarna werken we naar de volgende stap om te komen tot een nieuw bestemmingsplan, dat is het ontwerpbestemmingsplan. Ook dan krijgt u de gelegenheid om eventuele zienswijzen op dit plan aan ons kenbaar te maken.Ander nieuws