Header image

Gemeenteraad gaat op zomerreces: Maar hoe zit dat?

GELDERLAND - Voor het laatst luidt de bel deze week in de raadszaal. Alle politici rennen met hun rugzakje om de zomervakantie tegemoet! Acht weken lang de opgespaarde raadsvergoeding over de balk gooien voor cocktails, lekker eten en mooie dagjes weg? En betekent het dan ook dat er zo'n twee maanden niks besloten wordt in de gemeente? 

Wat rustiger
Nee, zegt Gert-Jan van Dijk, persvoorlichter van de gemeente Brummen. “Het bestuur gaat gewoon door en de medewerkers zorgen dat de dienstverlening doorgaat. Politiek zal het wat rustiger zijn. De gemeenteraad vergadert niet, maar mocht er onverhoopt iets ernstigs gebeuren, dan is er altijd de gelegenheid om tijdens het reces de raad bij elkaar te roepen. Maar dat zou zeer uitzonderlijk zijn. Dus laten we dat maar niet hopen” legt van Dijk uit. 

‘Winkel blijft open’
Hij gaat verder: “Het dagelijkse bestuur is echter in handen van het college van burgemeester en wethouders. Die bestaat in Brummen uit de burgemeester en drie wethouders. En die nemen de meeste besluiten, zeker als het gaat om uitvoering en voorbereiding. Het college blijft de hele vakantie op dinsdag doorvergaderen. Natuurlijk gaan de burgemeester en de wethouders ook met vakantie, maar het is zo gepland dat, vrijwel, iedere week er voldoende quorum (minimaal aantal collegeleden, red.) aanwezig is om besluiten te nemen. Dus de winkel draait gewoon door. Dat geldt ook voor de dienstverlening van de gemeente, zoals burgerzaken en de reguliere balies en afdelingen. De ‘gemeentewinkel’ blijft gewoon open. Binnen afdelingen en teams wordt namelijk ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de planning van vakanties.”

Doorwerken 
Wat de raadsleden doen in de vakantie? “Veel bier en op het strand liggen” zegt Mathijs ten Broeke, fractievoorzitter van de Zutphense SP gekscherend. Die optie is er natuurlijk, maar ook de meeste politieke partijen werken gewoon door: “Nee hoor, was het maar waar. Het enige verschil is dat er even geen vergaderingen zijn. Dus meer tijd voor waar we normaal ook al mee bezig zijn: acties opzetten met de bevolking, veel in verschillende buurten naar mensen toe gaan. Het enige bijzondere aan deze zomer is dat we alvast beginnen aan de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018: verkiezingsprogramma, onderzoek doen,  kandidatenlijst, etcetera. Mooie tijd!” 

De burger hoeft zich geen zorgen te maken. “Zoals dat bij meer bedrijven en instanties, een gezinnen en ook wel de media, het geval is, zullen de komende zomerweken wat rustiger zijn en zijn mensen meer bezig om te genieten van mooi weer en wat ontspanning” concludeert Gert-Jan van Dijk. 

Door mediapartner LokaalGelderland



Ander nieuws