Header image

Ondertekening Horeca-convenant ‘Veilig Uitgaan’ Wintersw

WINTERSWIJK  – Op maandag 23 oktober sloten vertegenwoordigers van gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en het bestuur van afdeling Winterswijk van Koninklijke Horeca Nederland het nieuwe horeca-convenant ‘Veilig Uitgaan 2017’ af.

Dit nieuwe horeca-convenant vervangt het convenant uit 2007. Dit vanwege gewijzigde wet- en regelgeving (zoals de Drank- en Horecawet) en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Het doel van het nieuwe convenant is om een prettig en veilig uitgaansklimaat te bevorderen, op basis van een integrale aanpak van problemen.

 

Afspraken convenant

 

Het convenant omvat verschillende afspraken over de inspanningen die alle partijen op basis van hun eigen verantwoordelijkheid hieraan leveren. Deze gaan onder meer over het toelatingsbeleid, de te hanteren huisregels, maatregelen in het belang van de openbare en veiligheid, de inzet van beveiliging, verantwoorde alcoholverstrekking, sluitingstijden en het voorkomen van geluidsoverlast. Burgemeester Bengevoord is blij dat er nu ook afspraken zijn gemaakt over de collectieve horecaontzegging, maar hij is zich er ook van bewust dat dit alleen werkt als alle ondernemers hier aan meewerken. “Ik doe een oproep vanuit mijn verantwoordelijkheid voor Openbare orde en veiligheid aan alle ondernemers hier aan mee te werken. Zo maken we het Winterswijkse centrum nog aantrekkelijker om te verblijven.” Het convenant werd door de heer Ten Elshof (de voorzitter van het afdelingsbestuur van Koninklijke Horeca Nederland), de heer Cnossen (de teamchef van politie), mevrouw Wiarda (Officier van Justitie) en burgemeester Bengevoord ondertekend. Ander nieuws