Header image

Provincie Gelderland verbetert grensoverschrijdend OV

GELDERLAND - Provincie Gelderland wil het grensoverschrijdend openbaar vervoer verbeteren. Dit draagt bij aan meer mogelijkheden voor werk in het grensgebied, studeren over de grens en recreatie.

Gedeputeerde Staten hebben een overzicht gemaakt van mogelijkheden en gestarte initiatieven. Ook is onderzocht welke verbindingen niet haalbaar zijn. Zo staan verbetering van de snelheid en frequentie van de internationale trein naar Belijn en de ICE hoog op de agenda. Gaat de frequentie omhoog van de bus Emmerich-Nijmegen-Heyendaal maar komt er geen trein tussen Nijmegen en Kleve.

Sneller en vaker naar Berlijn of Frankfurt

Door Gelderland lopen twee spoorcorridors. de Berlijncorridor:Amsterdam-Apeldoorn-Berlijn en de Rijncorridor: Amsterdam-Arnhem-Frankfurt. De Rijncorridor is per december 2016 naar 8 keer per dag gegaan. De kwaliteit van de ICE moet verbeteren daar deze van groot belang is voor het vestigingsklimaat van de regio Arnhem-Nijmegen. Op langere termijn wil de provincie de snelheid en frequentie van de internationale trein naar Berlijn via Apeldoorn verbeteren.

Busverbinding Nijmegen-Kleve
De busverbinding Emmerich-Kleve-Nijmegen (onderdeel van het Coalitieakkoord) wordt vanaf 2018 versneld en gaat vaker rijden. (twee keer per uur grootste deel van de dag). Hiertoe wordt de route aangepast De bus gaat ook in Nederland op het hele traject op de hoofdweg te rijden. De bus rijdt door naar station Nijmegen Heyendaal. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid van de campus. De hogere frequentie wordt deels betaald door het laten vervallen van de scholierenlijn Nijmegen-Kranenburg. De frequentie wordt over het grootste deel van de dag 2 keer per uur in plaats van een keer per uur.

Bus Aalten-Bocholt
Tussen Aalten en Bochelt gaat in het najaar bij wijze van proef de Duitse vervoerder rijden. Deze proef wordt mede betaald uit Europees geld. Met behulp van deze busverbinding verbetert de aansluiting op bestaande stations aan beide zijden van de grens. In de proef wordt ook gekeken hoe de gebruikelijke hobbels van de tarieven geslecht kunnen worden.

Treinverbinding Nijmegen-Kleve te duur 
Onlangs werd aan gedeputeerde Bieze door de vereniging VIEV een petitie voor de reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleven aangeboden. (1375 ondertekenaars) Uit onderzoek blijkt dat deze verbinding financieel niet haalbaar is. Eerdere onderzoeken wezen uit dat er € 116 mio aan investeringskosten nodig is voor (herstel van) de infrastructuur. Het exploitatietekort wordt geschat op € 1,4 mio, waarbij als uitgangspunt is genomen dat de busverbinding richting de gemeente Berg en Dal gehalveerd wordt. Het verwachte aantal grensoverschrijdende reizigers is circa 1.750, waarvan ongeveer de helft afkomstig is uit de bestaande buslijnen.

Overstap s'Heerenbergh blijft op buslijn Doetinchem-Emmerich
Het was een wens om op deze lijn door te rijden met één type bus. Dit bleek niet haalbaar vanwege technische kosten en verschillende systemen. De overstap op de Duitse bus blijft dus. Met de komst van de RE19 is er een verbinding via Zevenaar ontstaan (ook 44 minuten). Het gaat hier ook om een kleine groep reizigers. Ongeveer 40. Doorrijden naar Kleve stuit op nog meer technische problemen.Ander nieuws