Header image

Speelgoedbank van start met loterij

WINTERSWIJK - Onlangs heeft onderzoek aangetoond dat kinderen, die uit een gezin komen met 'problemen', een andere hersenontwikkeling doormaken. Hierdoor kunnen zij later een te klein of geen probleemoplossend vermogen bezitten. Dat kan verklaren waarom problematieken per generatie worden doorgegeven. Dat moet veranderen. Te veel kinderen groeien op in armoede.

Ingrid, tevens werkzaam bij de schuldhulpverlening van Humanitas, staat er niet alleen voor. Luc Beusink is secretaris en Fatema Alhindi penningmeester van de stichting. Er wordt gekeken naar manieren om aan geld te komen. In eerste instantie voor het opstarten van de Speelgoedbank. In een volgend stadium voor de activiteiten.

Er is gestart met een loterij om dit initiatief meer bekendheid te geven. Lootjes kosten 2,50 euro per stuk. Bij het overmaken op het bankrekeningnummer dient men wel een mailadres of telefoonnummer te vermelden bij de omschrijving. Het lotnummer wordt dan daarna doorgegeven. De te winnen prijzen zijn geschonken door ondernemers en bestaan uit cadeau- en waardebonnen, plus uit entreekaartjes voor pretparken. Met de gemeentes in de Oost Achterhoek is overleg over subsidie. Ook worden fondsen, zoals het Oranjefonds aangeschreven.

Ingrid: "Kinderen die in aanmerking komen voor lidmaatschap van de Speelgoedbank worden voorgedragen door sociale partijen. Ook komt er samenwerking met de Voedselbank. Het inschrijfformulier staat op de website. Er worden punten voor speelgoed toegekend, die een waarde vertegenwoordigen."

De stichting gaat ook activiteiten voor kinderen organiseren. Deelname levert extra punten op. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs budgetteren en sparen voor iets. De activiteiten hebben ook tot doel kinderen een beter zelfbeeld te geven, zodat zij op een gezonde manier in de maatschappij kunnen functioneren. Er wordt nog gezocht naar geschikte, permanente huisvesting.

Ingrid: "Een plek waar we spullen kunnen opslaan, activiteiten plaatsvinden en waar we ouders kunnen coachen en adviseren." Dat laatste gaat Ingrid zelf doen. Ze heeft daarvoor een HBO-studie psychosociaal counselor gevolgd. Alle informatie over de Speelgoedbank, de loterij en speelgoed is terug te vinden op http://www.speelgoedbankoostachterhoek.nl. Bellen kan ook op 06-588 956 60.Ander nieuws