Header image

Nieuwe straatnamen N18 bekend

BORCULO 0 De aanleg van de nieuwe N18 heeft gevolgen voor de onderliggende wegen in Eibergen. Sommige wegen worden – soms op meerdere plekken – doorsneden door de nieuwe N18. De gemeente heeft besloten om nieuwe straatnamen vast te stellen. De namen zijn zoveel mogelijk vastgesteld in overleg met aanwonenden en de Historische Kring Eibergen. De nieuwe straatnamen worden ingevoerd op 1 januari 2018.

 

De volgende wegen krijgen een nieuwe naam:

Munsterdijk. Voor het zuidelijk van de N18 gelegen deel van de Munsterdijk

 

Tosveldweg

Stokkersweg (noordelijk deel)

Tussen N823 en de Berkel

 

 

Biezebeekweg

Stokkersweg (midden deel)

Tussen N822 en Lintveldseweg

 

 

Roelvinkweg

Olden Eibergsedijk

Westelijk van N18 gelegen deel

 

Bosdijk

Kormelinkweg

Westelijk van N18 gelegen deel

 

 

Kormelinkbulten

Kiefteweg

Westelijk van N18 gelegen deel

 

Hupselse Markenweg

 

Straatnaamgeving als gevolg van gewijzigde situaties ter plekke en gedeeltelijk nieuwe wegen.
Voor het verlegde/verlengde deel van de Leugemorsweg en het tussen de Berkel en N822 liggende deel van de Stokkersweg is de (nieuwe) naam
 

Leugemorsweg

De nieuwe weg, (parallel aan de westzijde van de nieuwe N18) die het westelijke deel van de huidige Kiefteweg verbindt met de op-afrit constructie van de nieuwe N18 krijgt de naam

 

Hupselse Markenweg

De nieuwe verbindingsweg tussen de Wesselsdijk en de Venneslatweg krijgt als straatnaam 

 

Venneslatweg

De nieuwe ontsluitingsweg, die vanaf de Groenloseweg over de nieuwe op- en afritconstructie van de N18 loopt en vervolgens als westelijke parallelweg richting Groenlo loopt krijgt de straatnaam

 

Groenloseweg

De nieuwe parallelweg, die bestaat uit een deel van de be-staande Groenloseweg vanaf Verosol en een nieuwe oostelijke parallelweg die aansluit op de Kerkdijk, krijgt de naam.

 

Oude Groenloseweg

Voorgenomen besluit (nog geen definitief besluit)

 

Ballastweg

Hiervoor is het voorgenomen besluit genomen om voor het noordelijk van het nieuwe N18 tracé (ontsluiting Eibergen) gelegen deel van de Ballastweg, als nieuwe straatnaam Hofveen vast te stellen.

Het huidige adres/object Ballastweg 1 te nummeren aan de Steinkampsweg.

 

Onkostenvergoeding

Ter compensatie van de kosten als gevolg van de adreswijzigingen krijgen de betrokkenen een onkostenvergoeding. Voor particulieren is dat 50 euro en voor bedrijven 300 euro.

 

Bezwaar of beroep

De besluiten worden gepubliceerd en belanghebbenden krijgen de gelegenheid om bezwaar of beroep in te stellen. Ander nieuws