Header image

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap op 20 maart

WINTERSWIJK - Dat betekent twee keer stemmen op 1 dag. U komt toch ook!

Provinciale Statenverkiezingen worden één keer in de vier jaar gehouden waarbij leden rechtstreeks door de inwoners van de provincie worden gekozen. Een bijzondere bevoegdheid van de provinciale staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer.

De waterschapsverkiezingen worden ook één keer in de vier jaar door de gemeente georganiseerd. Het waterschap is een overheidsinstantie die in een bepaalde regio de waterhuishouding regelt. Voor de gemeente Winterswijk is dit het Waterschap Rijn en IJssel. Alle inwoners boven de 18 jaar in het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel krijgen een oproep om te gaan stemmen. Er wordt een nieuw algemeen bestuur van het waterschap gekozen. Dit bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het waterbeleid, stelt de begroting vast en daarmee de tarieven van de waterschapsbelastingen. In het bestuur zijn verschillende groeperingen vertegenwoordigd. Dat kunnen landelijke partijen zijn, maar ook lokale partijen. Meer informatie over de waterschapsverkiezingen is te vinden op de website www.wrij.nl of in de binnenkort te verschijnen verkiezingskrant.

Wie is kiesgerechtigd?

De leden van provinciale staten worden gekozen door degenen die:

·         op de dag van kandidaatstelling (4 februari 2019) inwoners zijn van de provincie;

·         de Nederlandse nationaliteit hebben én;

·         op de dag van stemming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

De leden van het waterschap worden gekozen door:

Zowel volwassenen met de Nederlandse nationaliteit, EU-burgers als niet-Nederlanders met een geldige verblijfsvergunning (onafhankelijk van de duur van hun verblijf in Nederland) mogen stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Om een stem uit te kunnen brengen (actief kiesrecht) gelden de volgende eisen:

·         kiezers moeten 18 jaar of ouder zijn;

·         kiezers moeten niet uitgesloten zijn van het kiesrecht;

·         kiezers moeten volgens de Basisregistratie Personen op de dag van kandidaatstelling in een waterschap wonen.

Identificatieplicht

Kiezers die hun stem uitbrengen, moeten zich legitimeren met een identiteitsbewijs. Dit identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Verzoek om bij volmacht te stemmen

Kunt u bij de komende verkiezingen niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een ander voor u laten stemmen. Formulieren om hiervoor toestemming te vragen, vindt u op onze website www.winterswijk.nl.

Wanneer?

Uw verzoek moet uiterlijk 15 maart 2019 zijn ontvangen door uw gemeente.

Wie kan voor u stemmen?

Bij de verkiezing van de Provinciale Staten moet degene die voor u stemt in dezelfde provincie wonen. Bij de verkiezing voor het waterschap moet degene die voor uw stemt in hetzelfde waterschap wonen.

Hoe stemt de ander voor u?

Degene die voor u stemt ontvangt een bewijs dat hij voor u mag stemmen. Deze persoon moet uw stem op hetzelfde moment uitbrengen als zijn eigen stem en mag maximaal voor twee andere kiezers stemmen.

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan in de gemeente waar u woont, dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Het formulier voor het aanvragen van een kiezerspas vindt u op onze website www.winterswijk.nl.

Waar kunt u stemmen met een kiezerspas?

Voor de verkiezing van de Provinciale Staten kunt u overal in de provincie Gelderland stemmen. Voor de verkiezing voor het Waterschap kunt u overval in het waterschap Rijn en IJssel stemmen.

Waar en wanneer moet u dit formulier indienen?

Uw schriftelijk verzoek moet uw gemeente uiterlijk 15 maart 2019 hebben ontvangen. U kunt daarna nog tot 12.00 uur op 19 maart 2019 bij de balie van uw gemeente om een kiezerspas vragen. Heeft u al een stempas ontvangen? Stuur deze dan mee met dit formulier.

Bent u onlangs verhuisd?

Bent u verhuisd binnen zes weken voor de stemmingsdag, stuur dan het formulier naar uw oude gemeente.

Openingstijden stembureaus

De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

Toegankelijkheid stembureaus

Alle stembureaus zijn zo ingericht zijn dat mensen met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk hun stem zelfstandig kunnen uitbrengen. Bijvoorbeeld een oprijplank bij opstapjes of drempels, goede verlichting, een loep, een extra leeslamp, parkeervoorziening voor gehandicapten en stemhokjes met een verlaagd werkblad.

Waar kunt u gaan stemmen:  

Gemeentekantoor

Stationsstraat 25

Vrije Basisschool de Esch

Rusthuisstraat 28

Regionaal Verpleeghuis Pronsweide

Morgenzonweg 29

o.b.s. De Kolibrie

Hakkerlerkampstraat 55

Woonzorgcentrum De Pelkwijk

Laan van Hilbelink 95

Daltonschool de Vlier

Vlierstraat 7

Woonzorgcentrum De Berkhof

Gradus Kobusstraat 18

o.b.s. Bargerpaske

Voorninklaan 1

o.b.s. De Schakel

Violenstraat 1a

Verenigingsgebouw De Eendracht

Geldereschweg 84

Receptie camping 'de Twee Bruggen'

Meenkmolenweg 13

Emmaschool Henxel

Vredenseweg 170

Zalencentrum Reuselink

de Slingeweg 20

Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Beatrixpark 1

Zalencentrum De Harmonie

Groenloseweg 60

Villa Mondriaan

Zonnebrink 4

Villa Mondriaan is aangewezen als een bijzonder stembureau en is beperkt open en wel van 11.00 tot 17.00 uur.

Informatie niet gevonden?

Meer informatie over de verkiezingen vindt u op de website van de Kiesraad www.kiesraad.nl. De Kiesraad is het informatiepunt voor burgers, ambtenaren en politieke partijen over de verkiezingen. Specifieke vragen kunt u ook stellen aan het projectteam Verkiezingen, e-mail verkiezingen@winterswijk.nl. Wij zullen uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.Ander nieuws